KunstKoop regeling

Tussen beeldende kunst en u als consument gaapt vaak een kloof: de prijs.

Met de KunstKoop van de Mondriaan Stichting kunt u deze overbruggen. Ziet u in een galerie een mooi schilderij, beeld of ander object, dan staat niets u meer in de weg om het tot uw eigendom te maken. U betaalt namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar sluit een renteloze lening. Die lost u af in maandelijkse termijnen gedurende drie jaar tijd. Zo kent schoonheid een betaalbare prijs.

Galerie Dom'Arte is door de Mondriaan Stichting geselecteerd op basis van onze professionaliteit en ons tentoonstellingsprogramma. Wilt u meer weten over de kunstkoop regeling neem dan even contact met ons op.